Equipe de postvention (EPOVE)

Equipe de postvention (EPOVE) vum LTPES

Eng Schoul Communautéit kann ëmmer erëm mat engem onerwaartene, plëtzlechen Doud vu SchülerInnen an awer och vun engem Member vum Personal konfrontéiert ginn. An esou engem Fall gëtt d’EPV vum LTPES aktiv a leet déi néideg Démarchen an d ‘Weeër.

Mat der Instruction ministerielle (IM) vum 23. Juli 2020 ass all Lycée dozou verflicht eng Ekipp de postvention op d ‘Been ze stellen.

D ‘Memberen vun der EPV sinn zum jëtzegen Zäitpunkt:

SERVICEMEMBRE EFFECTIF:
NOM Prénom
MEMBRE SUPPLÉANT:
NOM Prénom
DIRECTIONSCHWARTZ Luc
MULLER Claudine
SEPASMAJERUS SylvieLOOR Cathia
SERVICE SOCIO-ÉDUCATIFWATRY SteveDEVAQUET Andy
ENSEIGNANTSWAGENER Marie-Pierre
JEZEK Catherine
FEYDER Mike
GENGLER Carine
ADMINISTRATIONSCHIRTZ MoniqueSTEINMETZ Jeanne
SERVICE TECHNIQUEPFEIFFENSCHNEIDER GuySTROTZ David

Momentan fokusséiert ons EPV virun allem op d’Virgehensweis bei engem décès inopiné. Zu engem spéideren Zäitpunkt kéint een dat och nach ausweiden op aner Beräicher (z.B. allgemeng personnes en crise), Amokalarm oder d ‘Präventioun (vu suicide z.B.) vun der mentaler Gesondheet.

contact: epove@ltpes.lu